Gimnazjum Dla Niewidomych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Niewidomych

Patron brak

Adres Gimnazjum Dla Niewidomych

Brzozowa 75
Miejscowość Laski
Kod pocztowy 05-080
Gmina Izabelin
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Dla Niewidomych

227523109
Strona
Regon 00702597700140
Organ prowadzący Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Gimnazjum Dla Niewidomych mieści się w miejscowości Laski pod adresem Brzozowa 75. Telefon do szkoły to 227523109. Nr faksu: 227523009. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Izabelin, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.laski.edu.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00702597700140. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Dla Niewidomych to powiat ziemski.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2804 uczniów w powiecie przypada 18 innych placówek gimnazjalnych (155,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa