Szkoły - gmina izabelin


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Szkoły policealne | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina Izabelin

Nazwa Adres Miasto
Gminne Przedszkole W Izabelinie Tadeusza Kościuszki 17 Izabelin C
Gminne Przedszkole W Laskach 3-go Maja 43 Laski
Przedszkole Dla Niewidomych Brzozowa 75 Laski
Radosny Domek Pod Sosnami Przyłuskiego 5 Izabelin C

Szkoły podstawowe - gmina Izabelin

Nazwa Adres Miasto
Szkoła Podstatwowa Specjalna Dla Niewidomych Brzozowa 75 Laski
Szkoła Podstawowa 3 Maja 49 Izabelin C
Szkoła Podstawowa Dla Niewidomych Brzozowa 75 Laski
Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Niewidomych Słoneczna 11 Laski

Szkoły zawodowe - gmina Izabelin

Licea - gmina Izabelin

Nazwa Adres Miasto
Liceum Ogólnokształcące Brzozowa 75 Laski

Technika - gmina Izabelin

Nazwa Adres Miasto
Technikum Dla Niewidomych Brzozowa 75 Laski
Technikum Masażu Brzozowa 75 Laski

Szkoły policealne - gmina Izabelin

Pozostałe - gmina Izabelin

Gimnazja - gmina Izabelin - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Dla Niewidomych Brzozowa 75 Laski
Gimnazjum Specjalne Dla Niewidomych Brzozowa 75 Laski
Gimnazjum W Izabelinie 3 Maja 49 Izabelin C

Dostosuj wyszukiwanie