Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65


Informacje ogólne

Adres Felińskiego 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-513
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 228390041
Fax 228390882
Strona
Regon 00019046600010
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 20
Liczba uczennic 9
Liczba uczniów 11

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Felińskiego 13. Telefon do szkoły zawodowej to 228390041. Faks: 228390882. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową ZSZ znajdziemy pod adresem www.zs31.waw.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00019046600010.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej główny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 20, z czego 9 stanowiły uczennice, a 11 stanowili kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa