Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Informacje ogólne

Patron zofia Jaroszewicz "Kasia"
Adres Żeromskiego 22/28
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-831
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 228343264
Fax 228343264
Strona
Regon 01576137400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 20
Liczba uczennic 11
Liczba uczniów 9

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Żeromskiego 22/28. Telefon do szkoły to 228343264. Fax: 228343264. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zs35.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01576137400000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 20, z czego 11 to słuchaczki, a 9 to słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa