Zasadnicza Szkoła Samochodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Samochodowa Nr 1

Adres Zasadnicza Szkoła Samochodowa Nr 1

Jana Pawła II 69
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-038
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Samochodowa Nr 1

228380461
Regon 01575702000000
Organ prowadzący Gmina

Zasadnicza Szkoła Samochodowa Nr 1 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Jana Pawła II 69. Telefon do szkoły to 228380461. Numer faksu: 228380461. ZSZ mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 01575702000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa