Zasadnicza Szkoła Samochodowa Nr 1


Informacje ogólne

Adres Jana Pawła II 69
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-038
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 228380461
Fax 228380461
Regon 01575702000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 32

Zasadnicza Szkoła Samochodowa Nr 1 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Jana Pawła II 69. Telefon do szkoły to 228380461. Numer faksu: 228380461. ZSZ mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 01575702000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa