Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11

Włościańska 35
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-710
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11

226633038
Strona
Regon 01578928900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Włościańska 35. Numer tel. do szkoły zawodowej to 226633038. Nr fax: 226633038. ZSZ znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem wloscianska.strefa.pl. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 01578928900000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa