Zasadnicza Szkoła Fototechniczna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Fototechniczna

Adres Zasadnicza Szkoła Fototechniczna

Spokojna 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-044
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Fototechniczna

228387091
Strona
Regon 01575812000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Fototechniczna znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Spokojna 13. Nr tel. do szkoły to 228387091. Numer faksu: 228389169. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.fotospokojna.com. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 01575812000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 61, z czego 42 to kursantki, a 19 stanowili kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa