Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 39


Informacje ogólne

Adres OŻAROWSKA 71
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-408
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 228364062
Fax 228365786
Strona
Regon 01575849000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 108
Liczba uczennic 45
Liczba uczniów 63

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 39 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem OŻAROWSKA 71. Numer telefonu do szkoły to 228364062. Nr fax: 228365786. ZSZ znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www ZSZ można znaleźć pod adresem www.zs32.w.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01575849000000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 108, z czego 45 to słuchaczki, a 63 stanowili kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa