Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Edukacji 21
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 27203959200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Edukacji 21. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 27203959200000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczących się w placówce to 23, z czego 10 to uczennice, a 13 to słuchacze. Powiat tychy ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 488 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (81,33 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa