Miejskie Przedszkole Nr 14


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 14

Adres Miejskie Przedszkole Nr 14

Wyszyńskiego 16a
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-132
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 14

322581197
Regon 27055410800000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 14 mieści się w miejscowości Katowice pod adresem Wyszyńskiego 16a. Numer telefonu do przedszkola to 322581197. Nr faksu: 322581197. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 27055410800000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 100, z czego 47 to dziewczynki, a 53 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2. Powiat katowice ma zarejestrowane 115 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 7578 uczniów w powiecie przypada 115 innych przedszkoli (65,9 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Katowice: 135
  • w gminie Katowice: 135
  • powiat Katowice: 135
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole