Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Aleja Bielska 100
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

322173822
Strona
Regon 27203932700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Aleja Bielska 100. Nr tel. do szkoły zawodowej to 322173822. Faks: 322173822. Szkoła zawodowa działa na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zs4.tychy.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 27203932700000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat tychy ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 488 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (81,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa