Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Edukacji 11
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

322273733
Regon 27203966900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Edukacji 11. Telefon do szkoły zawodowej to 322273733. Nr fax: 322273733. Szkoła o profilu zawodowym działa na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem zsbm.tychy.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 27203966900000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 218, z czego 137 to słuchaczki, a 81 stanowili słuchacze. Powiat tychy ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 488 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (81,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa