Powiatowy Zespół Szkół W Lędzinach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Powiatowy Zespół Szkół W Lędzinach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Adres Powiatowy Zespół Szkół W Lędzinach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Pokoju 4
Miejscowość Lędziny
Kod pocztowy 43-140
Gmina miasto Lędziny
Powiat bieruńsko-lędziński
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Powiatowy Zespół Szkół W Lędzinach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

322167322
Strona
Regon 24099955500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Powiatowy Zespół Szkół W Lędzinach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Lędziny pod adresem Pokoju 4. Telefon do szkoły to 322167322. Nr fax: 322167322. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terytorium gminy Lędziny, powiat bieruńsko-lędziński , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.pzsledziny.org. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 24099955500000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat bieruńsko-lędziński ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo śląskie - 246. Na 385 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (96,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa