Szkoła Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

Edukacji 21
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna
Regon 24262916000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Edukacji 21. Placówka mieści się na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 24262916000000.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 47, z czego 19 stanowiły kursantki, a 28 stanowili słuchacze. Powiat tychy ma zarejestrowane 34 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo śląskie - 1742. Na 493 uczniów w powiecie przypada 34 innych placówek edukacyjnych (14,5 na placówkę), a średnia w województwie to 8,25 (14365 słuchaczy na 1742 placówek).

Mapa