Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15

Armii Krajowej 84
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-671
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15

322028463
Strona
Regon 27210990900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 znajduje się w miejscowości Katowice pod adresem Armii Krajowej 84. Numer telefonu do szkoły to 322028463. Fax: 322014881. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową ZSZ znajdziemy pod adresem zspm.prv.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 27210990900000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, jednak tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat katowice ma zarejestrowane 16 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 789 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół zawodowych (49,31 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa