Powiatowy Zespół Szkół W Lędzinach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Powiatowy Zespół Szkół W Lędzinach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Powiatowy Zespół Szkół W Lędzinach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

POKOJU 4
Miejscowość Lędziny
Kod pocztowy 43-140
Gmina miasto Lędziny
Powiat bieruńsko-lędziński
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Powiatowy Zespół Szkół W Lędzinach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

322167322
Strona
Regon 27129411200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Powiatowy Zespół Szkół W Lędzinach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Lędziny pod adresem POKOJU 4. Nr tel. do szkoły zawodowej to 322167322. Faks: 322167322. Szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Lędziny, powiat bieruńsko-lędziński , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www ZSZ odwiedzimy pod adresem www.pzsledziny.org. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 27129411200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 51, z czego 14 stanowiły uczennice, a 37 stanowili słuchacze. Powiat bieruńsko-lędziński ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo śląskie - 246. Na 385 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (96,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 81 35,10 % -
język polski pisemny podstawowy 80 48,20 % -
język polski ustny podstawowy 73 62,90 % -
język angielski ustny podstawowy 63 50,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 69 53,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 35,10 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 5) 488 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 48,20 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 5) 585 (z 644)
język polski ustny podstawowy 62,90 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 5) 469 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 50,70 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 5) 509 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 53,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 5) 485 (z 652)

Mapa