Szkoła Podstawowa Nr 18


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 18

Patron im.Władysława Jagiełły

Adres Szkoła Podstawowa Nr 18

Fitelberga 8
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 18

322273485
Strona
Regon 00072575000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 18 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Fitelberga 8. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 322273485. Nr faksu: 323265534. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp18.tychy.net.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00072575000000.

Szkoła Podstawowa Nr 18 naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 486, z czego 268 to dziewczynki, a 218 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 48 nauczycieli, z czego 33 na pełen etat oraz 15 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,2. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa