Szkoła Podstawowa Nr 18


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 18

Patron im.Władysława Jagiełły

Adres Szkoła Podstawowa Nr 18

Fitelberga 8
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 18

322273485
Regon 00072575000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 18 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Fitelberga 8. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 322273485. Nr faksu: 323265534. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp18.tychy.net.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00072575000000.

Szkoła Podstawowa Nr 18 naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 486, z czego 268 to dziewczynki, a 218 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 48 nauczycieli, z czego 33 na pełen etat oraz 15 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,2. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa