Gimnazjum Nr 13


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 13

Adres Gimnazjum Nr 13

Edukacji 21
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 27682454300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 13 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Edukacji 21. Gimnazjum działa na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27682454300000.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 46, z czego 15 stanowiły gimnazjalistki, a 31 stanowili uczniowie. Powiat tychy ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3165 uczniów w powiecie przypada 16 innych gimnazjów (197,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-14.660.390.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-12.8-0.25-0.25

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa