Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tychach Zakładu Doskoanlenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tychach Zakładu Doskoanlenia Zawodowego W Katowicach

Patron Orląt Lwowskich

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tychach Zakładu Doskoanlenia Zawodowego W Katowicach

Budowlanych 156
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tychach Zakładu Doskoanlenia Zawodowego W Katowicach

323270880
Strona
Regon 00051253301996
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tychach Zakładu Doskoanlenia Zawodowego W Katowicach znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Budowlanych 156. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 323270880. Nr faksu: 323270880. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.tychy.zdz.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 00051253301996. Jednostka rejestrująca dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Tychach Zakładu Doskoanlenia Zawodowego W Katowicach to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat tychy ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 488 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (81,33 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa