Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Rybnicka 44
Miejscowość Mikołów
Kod pocztowy 43-190
Gmina miasto Mikołów
Powiat mikołowski
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

322262028
Strona
Regon 27214072400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Mikołów pod adresem Rybnicka 44. Numer telefonu do szkoły to 322262028. Nr faksu: 322262449. ZSZ funkcjonuje na obszarze gminy Mikołów, powiat mikołowski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zst.edu.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 27214072400000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W ZSZ główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 188, z czego 44 stanowiły słuchaczki, a 144 stanowili słuchacze. Powiat mikołowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo śląskie - 246. Na 523 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (130,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa