Przedszkole Nr 18 Im. Juliana Tuwima


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 18 Im. Juliana Tuwima

Patron Julian Tuwim

Adres Przedszkole Nr 18 Im. Juliana Tuwima

Fitelberga 31
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 18 Im. Juliana Tuwima

322272682
Regon 27151022500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 18 Im. Juliana Tuwima znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Fitelberga 31. Telefon do przedszkola to 322272682. Fax: 322272682. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27151022500000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 122, z czego 65 to uczennice, a 57 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6,5. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole