Gimnazjum Nr 1 W Ełku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Ełku

Adres Gimnazjum Nr 1 W Ełku

Małeckich 1
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Ełku

876103601
Strona
Regon 51088267200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Ełku mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Małeckich 1. Nr tel. do szkoły to 876103601. Nr faksu: 876103601. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim1.elk.edu.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 51088267200000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 463, z czego 243 to gimnazjalistki, a 220 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 50 nauczycieli, z czego 44 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,33. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (157,74 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.651.274.27
20060.560.624.04
2007-0.42-0.53-1.46
2008-0.030.04-1.48
2009-1.78-1.43-1.78
20102.82-0.13-0.82
2011-2.610.1-2.47
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.33-0.641.46
20060.49-0.733.03
2007-1.15-0.87-2.06
2008-3.69-1.26-3.74
2009-3.45-2.25-3.33
20100.71-0.62-1.43
2011-3.74-0.13-3.34

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa