I Liceum Ogólnokształcące Im.stefana żeromskiego W Ełku


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Im.stefana Żeromskiego W Ełku

Patron Stefan Żeromski

Adres I Liceum Ogólnokształcące Im.stefana Żeromskiego W Ełku

Piłsudskiego 3
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Im.stefana Żeromskiego W Ełku

876103030
Regon 51945789300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcące Im.stefana żeromskiego W Ełku mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Piłsudskiego 3. Numer tel. do szkoły to 876103030. Faks: 876103030. Szkoła licealna mieści się na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www liceum można znaleźć pod adresem lo1.elk.edu.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 51945789300000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 575, z czego 353 to wychowanki, a 222 stanowili wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 53 nauczycieli, z czego 41 na cały etat oraz 12 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 3,42. Powiat ełcki ma zarejestrowane 10 liceów, a województwo warmińsko-mazurskie - 258. Na 1682 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół licealnych (168,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 93,76 (24189 uczniów na 258 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa