Miejskie Przedszkole "niezapominajka" W Ełku


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" W Ełku

Adres Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" W Ełku

Słowackiego 18
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 28056462000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole "niezapominajka" W Ełku mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Słowackiego 18. Telefon do przedszkola to 876102185. Fax: 876102185. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.ps3.elk.edu.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 28056462000000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 138, z czego 82 to uczennice, a 56 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10. Powiat ełcki ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 1546 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (96,63 na placówkę), a średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa