Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości

Patron święty Józef

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości

JAGIELLOŃSKA 82
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości

184436925
Regon 00076002400063
Organ prowadzący Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem JAGIELLOŃSKA 82. Telefon do szkoły to 184436925. Nr faksu: 184436925. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem [email protected] Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 00076002400063. Instytucja rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa