Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Kołłątaja 13
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

507468566
Regon 12266810800000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Kołłątaja 13. Telefon do szkoły zawodowej to 507468566. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 12266810800000. Organ rejestrujący dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa