Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Zespole Szkół Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Zespole Szkół Nr 2

Patron Im. Sybiraków

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Zespole Szkół Nr 2

Podhalańska 38
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Zespole Szkół Nr 2

184400290
Regon 49290184500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 W Zespole Szkół Nr 2 mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Podhalańska 38. Nr tel. do szkoły to 184400290. Numer fax: 184400290. ZSZ mieści się na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem zsnr2ns.info. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 49290184500000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej największy nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 251, z czego 118 to uczennice, a 133 to słuchacze. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa