Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Komisji Edukacji Narodowej

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Jagiellońska 84
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

184421005
Regon 49291152000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Jagiellońska 84. Nr tel. do szkoły zawodowej to 184421005. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49291152000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 93, z czego 49 to kursantki, a 44 stanowili słuchacze. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa