Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

Patron inż.Tadeusz Tański

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

Rejtana 18
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

184143710
Regon 49283188900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Rejtana 18. Numer telefonu do szkoły to 184143710. Numer faksu: 184143731. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49283188900000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i technikum, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa