V Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - V Liceum Ogólnokształcące

Patron Komisji Edukacji Narodowej

Adres V Liceum Ogólnokształcące

Jagiellońska 84
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon V Liceum Ogólnokształcące

184421005
Regon 49291154200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

V Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Jagiellońska 84. Nr tel. do liceum to 184421005. Liceum znajduje się na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 49291154200000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 545, z czego 399 stanowiły licealistki, a 146 to uczniowie. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 32 licea, a województwo małopolskie - 475. Na 4258 uczniów w powiecie przypada 32 innych jednostek licealnych (133,06 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 195 58,20 % 97,00 %
język polski ustny podstawowy 195 80,50 % 97,00 %
matematyka pisemny podstawowy 195 73,20 % 97,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 1 75,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 1 93,30 % -
język rosyjski ustny podstawowy 3 75,60 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 3 78,70 % -
język angielski ustny podstawowy 196 77,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 196 78,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 58,20 % 10 (z 30) 10 (z 30) 10 (z 30) 139 (z 448)
język polski ustny podstawowy 80,50 % 8 (z 30) 8 (z 30) 8 (z 30) 62 (z 448)
matematyka pisemny podstawowy 73,20 % 6 (z 30) 6 (z 30) 6 (z 30) 47 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 75,00 % 2 (z 16) 2 (z 16) 2 (z 16) 40 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 93,30 % 3 (z 16) 3 (z 16) 3 (z 16) 12 (z 281)
język rosyjski ustny podstawowy 75,60 % 3 (z 9) 3 (z 9) 3 (z 9) 29 (z 77)
język rosyjski pisemny podstawowy 78,70 % 1 (z 9) 1 (z 9) 1 (z 9) 23 (z 77)
język angielski ustny podstawowy 77,20 % 9 (z 30) 9 (z 30) 9 (z 30) 62 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 78,40 % 7 (z 30) 7 (z 30) 7 (z 30) 72 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa