Akademickie Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Patron im. Króla Bolesława Chrobrego

Adres Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Jagiellońska 63
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Akademickie Liceum Ogólnokształcące

184423106
Regon 49002840900032
Organ prowadzący Wyższa Szkoła Biznesu NLU

Akademickie Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Jagiellońska 63. Numer tel. do szkoły to 184423106. Nr faksu: 184423106. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest wyższe szkoły niepaństwowe. Stronę internetową liceum odwiedzimy pod adresem www.akademickie.wsb-nlu.edu.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49002840900032. Jednostka rejestrująca dla Akademickie Liceum Ogólnokształcące to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 32 licea, a województwo małopolskie - 475. Na 4258 uczniów w powiecie przypada 32 innych licealnych szkół średnich (133,06 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 24 69,60 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 24 98,30 % 100,00 %
matematyka pisemny podstawowy 24 82,00 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 24 97,00 % -
język angielski ustny podstawowy 24 97,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 69,60 % 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 30) 19 (z 448)
język polski ustny podstawowy 98,30 % 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 448)
matematyka pisemny podstawowy 82,00 % 4 (z 30) 4 (z 30) 4 (z 30) 22 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 97,00 % 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 30) 2 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 97,50 % 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa