Prywatna Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Prywatna Szkoła Zawodowa

Adres Prywatna Szkoła Zawodowa

Kochanowskiego 3
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatna Szkoła Zawodowa

184443704
Regon 49270192200023
Organ prowadzący Andrzej Oćwieja

Prywatna Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Kochanowskiego 3. Telefon do szkoły to 184443704. Faks: 184443704. Szkoła zawodowa działa na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www ZSZ odwiedzimy pod adresem szkoly-prywatne.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 49270192200023. Jednostka rejestracyjna dla Prywatna Szkoła Zawodowa to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W ZSZ główny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa