Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa W Nowym Sączu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa W Nowym Sączu

Adres Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa W Nowym Sączu

Rejtana 18
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa W Nowym Sączu

184719716
Regon 49248947400139
Organ prowadzący Janusz Gumularz

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa W Nowym Sączu mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Rejtana 18. Telefon do szkoły to 184719716. Numer faksu: 184719716. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.szkoly-jg.pl. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 49248947400139. Organ rejestracyjny dla Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa W Nowym Sączu to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa