Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek

Patron im. Królowej Polski

Adres Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek

Poniatowskiego 7
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek

184420404
Strona
Regon 04001267300116
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Poniatowskiego 7. Numer tel. do szkoły to 184420404. Nr faksu: 184438347. Szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Serwis www szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.bialyklasztor.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 04001267300116. Organ rejestracyjny dla Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Sióstr Niepokalanek to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa