Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kołłątaja 13
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

507468566
Regon 12265127200000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Kołłątaja 13. Nr tel. do szkoły zawodowej to 507468566. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 12265127200000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa to miasto na prawach powiatu.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej największy nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa