Zsz


Najważniejsze informacje - Zsz

Patron gen. Józefa Kustronia

Adres Zsz

Limanowskiego 4
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsz

184435115
Regon 49282494900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zsz mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Limanowskiego 4. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 184435115. Fax: 184437052. ZSZ funkcjonuje na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zsem.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 49282494900000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i technikum, jednak tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa