Szkola Policealna Pracowników Służb Medycznych I Społecznych Im. J. Wolskiej W Nowym Sączu


Najważniejsze informacje - Szkola Policealna Pracowników Służb Medycznych I Społecznych Im. J. Wolskiej W Nowym Sączu

Patron Jadwiga Wolska

Adres Szkola Policealna Pracowników Służb Medycznych I Społecznych Im. J. Wolskiej W Nowym Sączu

Jagiellońska 45
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkola Policealna Pracowników Służb Medycznych I Społecznych Im. J. Wolskiej W Nowym Sączu

184437093
Regon 00029218400000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Szkola Policealna Pracowników Służb Medycznych I Społecznych Im. J. Wolskiej W Nowym Sączu znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Jagiellońska 45. Numer telefonu do szkoły to 184437093. Fax: 184438974. Szkoła policealna znajduje się na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest samorząd województwa. Stronę www szkoły policealnej można odwiedzić pod adresem www.medykns.eu. Studium policealne widnieje w rejestrze pod numerem 00029218400000.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 164, z czego 118 stanowiły kursantki, a 46 stanowili słuchacze. W szkole policealnej pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 24 na pół etatu. Na wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,38. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 34 szkoły policealne, a województwo małopolskie - 262. Na 164 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół policealnych (4,82 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 18,93 (4959 uczniów na 262 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Nowy Sącz: 26
  • w gminie Nowy Sącz: 26
  • powiat Nowy Sącz: 26
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa