Zasadnicz Szkołazawodowa Nr 5


Najważniejsze informacje - Zasadnicz Szkołazawodowa Nr 5

Patron Zenon Adam Remi

Adres Zasadnicz Szkołazawodowa Nr 5

Szewdzka 17
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicz Szkołazawodowa Nr 5

184420428
Regon 49290321200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicz Szkołazawodowa Nr 5 mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Szewdzka 17. Telefon do szkoły zawodowej to 184420428. Nr faksu: 184420428. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zsbns.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 49290321200000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 903 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (75,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa