Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości

Polna 2
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości

748332116
Regon 02195253700000
Organ prowadzący Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości mieści się w miejscowości Bielawa pod adresem Polna 2. Telefon do szkoły zawodowej to 748332116. Nr fax: 748332116. Szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zsz-cech-bielawa.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 02195253700000. Organ rejestrujący dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W ZSZ największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 338 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (67,6 na placówkę), a średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Mapa