Szkoła Wielozawodowa W Bielawie


Najważniejsze informacje - Szkoła Wielozawodowa W Bielawie

Patron brak

Adres Szkoła Wielozawodowa W Bielawie

Wolności 105
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła Wielozawodowa W Bielawie

748331377
Regon 89059114400086
Organ prowadzący Daria Michalska

Szkoła Wielozawodowa W Bielawie znajduje się w miejscowości Bielawa pod adresem Wolności 105. Numer telefonu do szkoły to 748331377. Numer faksu: 748331377. Szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.michalska.pl. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 89059114400086. Organ rejestracyjny dla Szkoła Wielozawodowa W Bielawie to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W ZSZ największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 338 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (67,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Mapa