Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi

Adres Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi

Lotnicza 5
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi

746452212
Regon 89105174000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Bielawa pod adresem Lotnicza 5. Telefon do gimnazjum to 746452212. Faks: 746452212. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 89105174000000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 108, z czego 49 stanowiły dziewczynki, a 59 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3,25. Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2537 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (133,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bielawa: 8
  • w gminie Bielawa: 8
  • powiat dzierżoniowski: 34
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa