Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

PARKOWA 9
Miejscowość Głuszyca
Kod pocztowy 58-340
Gmina Głuszyca
Powiat wałbrzyski
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

748456481
Regon 89141830100000
Organ prowadzący Gmina

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Głuszyca pod adresem PARKOWA 9. Telefon do szkoły zawodowej to 748456481. Faks: 748456481. Szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Głuszyca, powiat wałbrzyski , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zs.gluszyca.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 89141830100000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 37, z czego 12 stanowiły słuchaczki, a 25 to uczniowie. Powiat wałbrzyski ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 558 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (55,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa