Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Stara Droga 4
Miejscowość Nowa Ruda
Kod pocztowy 57-401
Gmina miasto Nowa Ruda
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 89141900000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Nowa Ruda pod adresem Stara Droga 4. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na obszarze gminy Nowa Ruda, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 89141900000000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i technikum, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 76, z czego 7 stanowiły uczennice, a 69 stanowili uczniowie. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 766 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (85,11 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa