Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nowa Kolonia 9
Miejscowość Walim
Kod pocztowy 58-320
Gmina Walim
Powiat wałbrzyski
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

748457513
Regon 02188172500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Walim pod adresem Nowa Kolonia 9. Nr tel. do szkoły zawodowej to 748457513. Nr faksu: 748457251. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Walim, powiat wałbrzyski , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 02188172500000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 6, z czego 6 stanowiły kursantki, a stanowili kursanci. Powiat wałbrzyski ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 558 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (55,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa