Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron im. Batalionów Chłopskich

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

89a
Miejscowość Bożków
Kod pocztowy 57-441
Gmina Nowa Ruda
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

748714275
Strona
Regon 00015252000001
Organ prowadzący Samorząd województwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Bożków pod adresem 89a. Nr tel. do szkoły zawodowej to 748714275. Nr fax: 748714252. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terenie gminy Nowa Ruda, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest samorząd województwa. Portal internetowy zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zsa-bozkow.prv.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00015252000001.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 65, z czego 25 stanowiły kursantki, a 40 stanowili uczniowie. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 766 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (85,11 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Mapa