Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron im. Batalionów Chłopskich

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

89a
Miejscowość Bożków
Kod pocztowy 57-441
Gmina Nowa Ruda
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

748714275
Regon 00015252000001
Organ prowadzący Samorząd województwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Bożków pod adresem 89a. Nr tel. do szkoły zawodowej to 748714275. Nr fax: 748714252. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terenie gminy Nowa Ruda, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest samorząd województwa. Portal internetowy zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zsa-bozkow.prv.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00015252000001.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 65, z czego 25 stanowiły kursantki, a 40 stanowili uczniowie. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 766 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (85,11 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Mapa