Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości


Najważniejsze informacje - Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości

Adres Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości

Polna 2
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości

748332116
Regon 02196190900000
Organ prowadzący Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości mieści się w miejscowości Bielawa pod adresem Polna 2. Telefon do szkoły to 748332116. Nr faksu: 748332116. Liceum mieści się na terytorium gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.zsz-cech-bielawa.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 02196190900000. Jednostka rejestracyjna dla Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Dla Dorosłych Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości to powiat ziemski.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 17 liceów, a województwo dolnośląskie - 445. Na 1205 uczniów w powiecie przypada 17 innych liceów (70,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,24 (41046 uczniów na 445 placówek).

Mapa

liceum