Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Wolności 92
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00074369800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 znajduje się w miejscowości Bielawa pod adresem Wolności 92. Szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 00074369800000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce była równa 29, z czego 12 to kursantki, a 17 stanowili kursanci. Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 338 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (67,6 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa