Top Education Sobiesław Sowa Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego


Najważniejsze informacje - Top Education Sobiesław Sowa Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego

Adres Top Education Sobiesław Sowa Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego

Szkolna 5
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Top Education Sobiesław Sowa Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego

661733047
Regon 93211109200190
Organ prowadzący Sobiesław Sowa

Top Education Sobiesław Sowa Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego mieści się w miejscowości Bielawa pod adresem Szkolna 5. Nr tel. do placówki to 661733047. Placówka funkcjonuje na obszarze gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem www.topeducation.com.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 93211109200190. Instytucja rejestracyjna dla Top Education Sobiesław Sowa Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego to powiat ziemski.

Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 37 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo dolnośląskie - 988. Na 188 uczniów w powiecie przypada 37 innych placówek edukacyjnych (5,08 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 9,39 (9275 wychowanków na 988 placówek).

Mapa