Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Patron Janusz Korczak

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

PROLETARIATCZYKÓW 9
Miejscowość Ząbkowice Śląskie
Kod pocztowy 57-200
Gmina Ząbkowice Śląskie
Powiat ząbkowicki
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

748157826
Regon 00074365200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna mieści się w miejscowości Ząbkowice Śląskie pod adresem PROLETARIATCZYKÓW 9. Numer tel. do szkoły zawodowej to 748157826. Fax: 748157826. ZSZ ma lokalizację na terytorium gminy Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 00074365200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 44, z czego 14 to słuchaczki, a 30 to kursanci. Powiat ząbkowicki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo dolnośląskie - 155. Na 207 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (51,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa