Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Żeromskiego 41
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

748334567
Regon 89142070000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Bielawa pod adresem Żeromskiego 41. Numer tel. do szkoły to 748334567. Faks: 748334449. ZSZ działa na obszarze gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową ZSZ odwiedzimy pod adresem www.zs-bielawa.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 89142070000000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 56, z czego 10 stanowiły kursantki, a 46 stanowili kursanci. Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 338 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (67,6 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa